Tomás Ághas agus a chomrádaithe – Óglaigh Bhriogáid Fhine Gall, 1916 –17

THOMAS ASHE AND HIS COMRADES – the Volunteers of the Fingal Brigade, 1916 –17
le Seosamh Ó Maolalaí

Fuair Tomás Ághas bás céad bliain ó shin. Sa léacht seo tabharfar léargas ar a  shaol, ar an bpáirt a ghlac sé i gCath Chill Dhéagláin agus an tréimhse a chaith
sé fé ghlas ag Gallaibh. Déanfar trácht chomh maith ar shochraid Ághais i Reilig
Ghlasnaíon agus an tábhacht a bhain leis an sochraid sin. (Dá-theangach).

This is the 100th anniversary of the death of Tomás Ashe. This lecture will look at his life and death including the Battle of Ashbourne, imprisonment, his funeral in Glasnevin Cemetery and its significance. (Bi-lingual).

Cabra Library, Navan Road on 5th October at 6:30pm

Booking required: cabralibrary@dublincity.ie or (01) 869 1414

Please note that events are subject to change. Keep informed of updates by following us on Twitter or Facebook or by signing up to our mailing list.